Nieuwsflits Nieuwe Oogst: Mee kijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten

Nieuwsflits  Nieuwe Oogst.nl: Meekijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten

 

 

 

Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Wat het omgevingsbeleid van het bosbeleid kan leren

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Partijen
1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: BHOS,
2. De Staatssecretaris

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Gert-Jan Nabuurs, Wageningen University & Research | 11 June 2018 2018

The Dutch Government is negotiating a Climate Accord. In running up to this Accord, the government has allocated 300 million € this year for climate measures in all sectors. 44M is allocated to agriculture and other land use. Out of this, 2M is allocated to forestry pilots in climate smart forestry
1. The ambition is to achieve the additional CO2 capture in the Dutch forest management incl . wood chain as included in the Accord with 1.5 million tons CO2/y by 2030.

Artikel Vakblad NBL 2018 Houtopstanden in de wet

Artikel Vakblad NBL 2018 Houtopstanden in de wet

Naar een PEFC-isering van het Nederlandse bosrecht?

Rapport Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer

Rapport gereedschapskist klimaatslim bosbeheer

Voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry

Artikel Vakblad Natuur en Landschap: het Nederlands bos als bron van CO2

Artikel Vakblad Natuur en Landschap: Het Nederlands bos als bron van CO2