Agroforestry in kippenuitlopen

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is het stimuleren van agroforestry in kippenuitlopen om te komen tot de aanplant van bomen op 1.800 hectare kippenuitlopen in 2030.
Werkwijze project In dit project wordt in 2018:

  • op drie pluimveebedrijven in totaal 6 hectare bomen aangeplant;
  • voor vier pluimveebedrijven het concept van agroforestry concreet uitgewerkt, inclusief beplantingsplan, ontwerp voor landschappelijke inpassing, kosten-batenberekening en beheerplan.

Daarnaast worden andere pluimveehouders betrokken met behulp van ‘kijken bij collega’s’ bijeenkomsten en instructiefilmpjes.

Partners Probos, Louis Bolk Instituut, Face the Future en Coöperatie Biomeerwaarde Ei
Contactpersoon project Martijn Boosten, martijn.boosten@probos.nl
Producten
  • Rapportage over de koolstofdynamiek in onbeheerde bossen in vergelijking met beheerde bossen op leemhoudende stuwwalgronden
  • Basisrapportage over een op te zetten monitoringssysteem van koolstofdynamiek in bossen met verschillende beheersvormen, inclusief beschrijving nulmeting

Projecten “Meer bos”