Bosbeheer wil bouwen aan beter klimaat

  • Gevelaanzicht huidige situatie

    Het hoofdkantoor van stichting Aap te Almere is bekleed met onbehandelde inlands lariks rabatdelen. Het gebouw is verder voorzien van een inpandige trap van inlands Esdoorn.

Beschrijving

Doel van het project Het wegen en selecteren van concrete opties die de inlandshoutketen binnen de Nederlandse (B&U) bouwsector ter beschikking staan om klimaatvoordelen te realiseren.
Werkwijze project In dit project wordt in 2018:

  • inzicht gegeven in de resultaten, mogelijkheden en de bijbehorende milieuprestaties van toepassing van inlands hout in de burger en utiliteit bouw (“B&U bouw”);
  • de meest interessante toepassingen geselecteerd;
  • bekeken hoe de bosbeheer- en houtketen kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan houtkwaliteit, logistiek en organisatie;
  • de inzichten vertaald naar vervolgacties en projecten.
Partners Probos en Stichting Hout Research in samenwerking met tal van bedrijven en bosbeheerders in de keten.
Contactpersoon project Jaap van den Briel, jaap.vandenbriel@probos.nl
Thomas Houben, t.houben@shr.nl en/of
René Klaassen, r.klaassen@shr.nl
Nieuws Gedurende de zomermaanden in 2018 zijn een tiental bouwprojecten waarin inlands hout is toegepast door SHR geïnspecteerd op de uitvoering en huidige staat van de houttoepassingen. En is in september de keten van toelevering onder de loep genomen..

Projecten “Meer met hout”