Klimaatbossen op kleigronden

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is het ontwikkelen van slimme verjongingsmethoden met grote impact op het klimaat voor 20.000 hectare kleibossen.
Werkwijze project In dit project wordt in 2018 op 25 hectare getest met:

  • het combineren van productieve snelgroeiende boomsoorten met de ontwikkeling van duurzame rijke bossystemen;
  • het combineren van natuurlijke verjonging met de aanplant van boomsoorten;
  • combinaties van nieuwe boomsoorten die bijdragen aan klimaatbestendigheid, productiviteit en biodiversiteit.

Daarnaast wordt ingezet op het behoud van de es als belangrijke boomsoort op kleigronden door het ontwikkelen van ziekte resistente essen. Het algemene publiek wordt betrokken door de aanplant van 20 hectare bos met een plantkaravaan van Trees for All.

Samenwerking Staatsbosbeheer, Wageningen Environmental Research, Centrum Genetische Bronnen en Trees4All
Contactpersonen Harrie Hekhuis, h.hekhuis@staatsbosbeheer.nl of Hein Dielissen h.dielissen@staatsbosbeheer.nl

Projecten “Meer bos”