Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Wat het omgevingsbeleid van het bosbeleid kan leren

Verslag partnerbijeenkomst Coalitie Bos&Hout 8 oktober 2018

CBH Partnerbijeenkomst 8 oktober 2018 – verslag

 

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Partijen
1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: BHOS,
2. De Staatssecretaris

Climate Smart Forestry in Europe

Climate Smart Forestry in Europe

augustus 2018

Pekka Kauppi, Marc Henewinkel, Tomas Lundmark, Gert-Jan Nabuurs, Heli Peltola, Antoni Trasobares and Lauri Hetenmäki

Substitution effects of wood-based product in climate change mitigation

Substitution effects of wood-based product in climate change mitigation

juli 2018

Pekka Leskinen, Giuseppe Cardellini, Sara González-García, Elias Hurmekoski, Roger Sathre, Jyri Seppälä, Carolyn Smyth, Tobias Stern and Pieter Johannes Verkerk

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
10 juli 2018

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.

(Zie hoofdstuk 2.3 Bomen, bos en natuur, bladzijde 18)

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Gert-Jan Nabuurs, Wageningen University & Research | 11 June 2018 2018

The Dutch Government is negotiating a Climate Accord. In running up to this Accord, the government has allocated 300 million € this year for climate measures in all sectors. 44M is allocated to agriculture and other land use. Out of this, 2M is allocated to forestry pilots in climate smart forestry
1. The ambition is to achieve the additional CO2 capture in the Dutch forest management incl . wood chain as included in the Accord with 1.5 million tons CO2/y by 2030.