Artikel Vakblad NBL 2018 Houtopstanden in de wet

Artikel Vakblad NBL 2018 Houtopstanden in de wet

Naar een PEFC-isering van het Nederlandse bosrecht?

Rapport Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer

Rapport gereedschapskist klimaatslim bosbeheer

Voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry

Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout

Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout

31 oktober 2017

Ongeveer 50 stakeholders bij het Actieplan Bos en Hout kwamen op dinsdag 31 oktober 2017 naar Stal Den Eijck in De Bilt om te praten over de verdere uitvoering van dat plan. De toepasselijke naam van de locatie was toeval, de ambiance niet: bomen rondom en een gebouw met veel hout.

Artikel Vakblad Natuur en Landschap: het Nederlands bos als bron van CO2

Artikel Vakblad Natuur en Landschap: Het Nederlands bos als bron van CO2

Rapport Nationale kosten energietransitie in 2030

pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888

In december 2016 hebben vier ministeries gevraagd om een notitie waarin de kosten van de energietransitie in 2030 in kaart worden gebracht. Deze notitie behandelt de nationale kosten – voor de Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht wie deze draagt – in het jaar 2030. Het gaat daarbij om de extra kosten ten opzichte van het in de Nationale Energieverkenning 2016 veronderstelde vastgestelde en voorgenomen beleid in 2030 (verder aangeduid als basispad). Ook in het basispad worden kosten voor klimaat- en energiebeleid gemaakt, maar die zijn geen onderdeel van deze notitie.

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland
Vakblad Natuur Bos Landschap | februari 2017

Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research) en Jaap van den Briel (Probos)

Op 26 oktober 2016 ondertekenden premier Rutte en staatssecretaris Dijksma en twintig organisaties het Actieplan Bos en Hout tijdens de nationale Klimaattop. Nooit eerder ondertekende een Nederlandse premier een actieplan op het gebied van Bos en Hout. Wat maakt dit zo urgent? Wat is er nu anders dan in het verleden en waarom werden velen verrast door de publiciteit rond het voornemen 100.000 hectare nieuw bos aan te planten?