Agroforestry in kippenuitlopen

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is het stimuleren van agroforestry in kippenuitlopen om te komen tot de aanplant van bomen op 1.800 hectare kippenuitlopen in 2030.
Partners Probos, Louis Bolk Instituut, Face the Future en Coöperatie Biomeerwaarde Ei
Contactpersoon project Martijn Boosten, martijn.boosten@probos.nl
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl

Projecten “Meer bos”