Agroforestry Netwerk Noord-Brabant

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is op de lange termijn 500 hectare agroforestry in Noord-Brabant.

Daarnaast wordt ook een eenvoudige doorrekening van een bedrijfsplan uitgevoerd om de haalbaarheid van aanplant van bomen op agrarische gronden in beeld te brengen.

Samenwerking Stichting Agroforestry Zuid-Nederland, Brabantse Populieren Vereniging en Rombouts AgroEcologie, Waterschap De Dommel, Kippenbedrijf Dinteloord, Melkveehouder Dinteloord, Eerste Landgoed Meierij en Tweede Landgoed Meierij.
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon Piet Rombouts

piet@romboutsagroeco.nl

Projecten “Meer  bos”