Bos en Hout voor het Groningse Landschap

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is binnen het programma “Bos en Hout” van de provincie Groningen de eerste stap te zetten in de uitvoering. De provincie Groningen streeft naar een uitbreiding of transformatie van ruwweg 1.000 hectare voor de komende 10 jaar.
Samenwerking Provincie Groningen en Probos in samenwerking met een tiental regionale partners.
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Jaap van den Briel

jaap.vandenbriel@probos.nl

www.probos.nl

Projecten “Meer bos”