CO2 certificering

Beschrijving

Doel van het project Doel van het project is om in 2019 een systeem operationeel te maken voor de uitgifte van koolstofcertificaten op basis van projecten die bijdragen aan CO2emissiereductie en koolstofvastlegging. Dit gebeurt via de verdere uitwerking van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt.
Samenwerking Arboribus Silva en JIN Climate and Sustainability
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersonen Vincent Lokin, vincent@arboribussilva.nl

Wytze van der Gaast, wytze@jin.ngo

Radio uitzending BNR

Projecten “Meer  met bos”