CO2 kansen met groene grondstoffen

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is gericht op de versterking van koolstofvastlegging in natuurproducten.
In dit project wordt een overzicht gemaakt van de CO2-effecten van verschillende beheermaatregelen en het vrijkomend organisch materiaal uit natte natuurgebieden. Voor elke toepassingsmogelijkheid wordt een levenscyclusanalyse gemaakt.
Samenwerking Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, WUR
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon Wim Bles, w.bles@staatsbosbeheer.nl

www.staatsbosbeheer.nl

Projecten “Meer  met bos”