Meer bomen en bos in landschap Gelderland

Beschrijving

Doel van het project Het doel van  het project is om bij te dragen aan een aantrekkelijk en biodivers landschap. In deze pilot worden praktijkervaringen en best practices opgedaan en gedeeld met het proces om tot aanplant van bomen en struiken in slimme functiecombinaties te komen die zowel bijdragen aan klimaatmitigatie als -adaptatie.
Samenwerking Probos en Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon Joyce Penninkhof: joyce.penninkhof@probos.nl

Projecten “Meer bos en bomen”