Nationaal Boomplantrecord 2020

Beschrijving

Doel van het project Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als projectdoel om op één dag, de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18 maart 2020, 500.000 bomen te planten.
Werkwijze project Ethiopië heeft het Wereld Boomplantrecord: 353 miljoen bomen op één dag! Dat gaat Stichting Nationale Boomfeestdag niet halen, maar het oude plantrecord van 235.000 bomen tijdens de Nationale Boomfeestdag-2012 willen ze in 2020 verbreken.

Overal waar ruimte voor een boom is, wil de stichting bomen planten: op schoolpleinen, industrieterreinen, in wijken, buurten, weilanden, bossen, parken, langs (rijks/provinciale/water)wegen, spoorlijnen, bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, maar ook in particuliere tuinen of op balkons.

Om al die bomen te planten heeft de Boomfeestdag heel veel hulp nodig van jong tot oud! Alle hulp van kinderen, jongeren, leerlingen, leerkrachten, particulieren, boomkwekers, groenbedrijven, bedrijfsleven, lokale, provinciale en rijksoverheden is welkom. Oftewel: Stichting Nationale Boomfeestdag roept iedereen op om een boompje bij te dragen.

Samenwerking Er zijn al diverse contacten met partijen die het Nationaal Boomplantrecord willen ondersteunen zoals het Ministerie van LNV, GroenLinks-Tweede Kamer, Shell-Nederland, Grootouders voor het Klimaat, Staatsbosbeheer, 355 gemeenten, ruim 6.200 basisscholen, Topsector Energie (voormalig Klimaattafel Industrie) en particulieren.
video https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4799496/nl-wil-boomplantrecord
Contactpersoon Frank Nooijens, frank@boomfeestdag.nl
Aanmelden of voor meer informatie kan via boomfeestdag.nl/boomplantrecord

Projecten “Meer bos”