Rechtsanalytisch onderzoek bos en klimaat

Beschrijving

Doel van het project Doel van het project is een rechtsanalyse van kansen en belemmeringen voor duurzame functiecombinaties en klimaatinclusieve oplossingen in bos en natuur.
Rechtsanalyse uitmondend in rechtswetenschappelijke en vak publicaties.
Samenwerking Consortium Klimaatslim Bos Natuur en Hout (KE 2019) waarin o.m. participeren: lsg FEM (prof dr. G.J. Nabuurs) en Arboribus Silva
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersonen Fred Kistenkas, fred.kistenkas@wur.nl

Vincent Lokin, vincent@arboribussilva.nl

Projecten “Meer met  bos”