Samenwerking VolkerWessels, FSC en Bosgroepen voor klimaatbestendige bossen

Beschrijving

Doel van het project De Bosgroepen gaan in een drietal FSC-gecertificeerde bossen in Nederland maatregelen treffen, waardoor het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt.
Op termijn wil VolkerWessels het hout afkomstig uit deze bossen in eigen bouwprojecten toepassen.
Werkwijze Bouwbedrijf VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen hebben een overeenkomst over klimaatbestendig bosbeheer ondertekend. Het bouwbedrijf investeert tot 100.000 euro in bestaande bossen. Met dat geld gaan de Bosgroepen in een drietal FSC-gecertificeerde bossen in Nederland maatregelen treffen, waardoor het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt.

Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die naar verwachting beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Samenwerking Bouwbedrijf VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen
Contactpersoon Gerard Koopmans (Bosgroepen)

g.koopmans@bosgroepen.nl

www.bosgroepen.nl

Projecten “Meer met bos”