Scan bos en hout Noord-Brabant

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is om een beeld te krijgen van haalbaarheid van en draagvlak voor bosuitbreiding in Noord-Brabant tot ca. 2030.
Samenwerking Provincie Noord-Brabant (opdrachtgever), Arboribus Silva, Bosgroep Zuid-Nederland en Brabants Particulier Grondbezit. Daarnaast aantal inbreng van diverse TBO’s en grondeigenaren.
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon Vincent Lokin

vincent@arboribussilva.nl

Projecten “Meer  bos”