Want bomen zijn de toekomst.

MEER MET BOS

Met slimmer beheer kan het Nederlandse bos klimaatrobuuster worden gemaakt, de biodiversiteit van het bos worden versterkt en kan meer CO2 worden vastgelegd in het bos en de houtketen. Hier worden projecten weergegeven die daaraan een bijdrage willen leveren.

MEER BOS

Coalitie Bos en Hout heeft de wens om het bosareaal in Nederland te vergroten; bossen die zorgen voor het langdurig binden van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof;  bossen met een grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden die bijdragen aan zaken als reductie hittestress, gezondheid, waterzuivering en filteren van fijnstof. Hier worden projecten beschreven die zorgen voor meer bos en bomen.

MEER MET HOUT

De ambitie is om te zorgen dat de gebonden koolstof  lang uit de atmosfeer blijft. Hiervoor is het gewenst dat het hout uit duurzaam beheerde bossen wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen met een levensduur van vele decennia. Hier worden voorbeelden gegeven die werken aan deze ambitie en inspirerend kunnen zijn voor anderen.

© 2019 Coalitie Bos en Hout