Actieplan bos en hout

Actie plan bos en hout, oktober 2016

Hout is het langzame goud. Of het nu gaat om klimaatbeleid, duurzaam bouwen, waterretentie, gezondheid of recreatie: hout en bosbouw vormen een deel van de oplossing. De duurzaamheidstransitie doet een sterk beroep op beide. Bos is een noodzaak voor het behalen van onze CO2-doelen; de vraag naar hout neemt toe door nieuwe toepassingen in energieopwekking en de biobased economy.

Die nieuwe vraag voert de druk op voor de Nederlandse houtsector, die in economische omvang vergelijkbaar is met het tuinbouwcomplex. Nederland is nu al voor 90% afhankelijk van houtlevering uit het buitenland en moet investeren om in de toekomst een gezonde positie te behouden. De vraag naar bos en hout is een mondiale uitdaging en Nederland kan het zich niet veroorloven om hierin geen verantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen naar vermogen moeten bijdragen.

Gezien doelstellingen aangaande klimaat en duurzaamheid is en blijft de ambitie: meer en intelligenter houtgebruik, zonder in te boeten op duurzaamheid van herkomst. Het gaat erom zoveel mogelijk waarde uit de levenscyclus van het hout te halen. Hout heeft voor verschillende toepassingen een gunstiger klimaat- en milieuvoetafdruk dan andere grond- en brandstoffen, en moet daar worden ingezet waar die voordelen maximaal zijn. Uitvoering van dit Actieplan leidt uiteindelijk tot een jaarlijkse vermindering van 4,5 MT CO2.

Dit Actieplan Bos en Hout is een gezamenlijke inspanning van boseigenaren, houtproducenten en -verwerkers, papier- en kartonindustrie, palletbedrijven,
bouwbedrijven, recyclingindustrie, bio-energieproducenten en natuur- en milieuorganisaties om een optimale keten te realiseren. Wij richten ons op de volgende doelen:

  • Een toename van de Nederlandse houtproductie, dankzij uitbreiding van het bosareaal en een productiever bosbeheer.

De bijbehorende actielijnen zijn: uitbreiding van het bosareaal (25%); productiever (50%)
en duurzamer bosbeheer; inrichten van tien regionale biomassa hubs; de ontwikkeling
van een gereedschapskist voor Climate Smart Forestry. Zie hoofdstuk 2.

  • Slimmer benutten van hout als duurzaam materiaal door cascadering en hoogwaardige toepassing.

De bijbehorende actielijnen zijn: cascadering van hout; stimuleren van houtskeletbouw; dialoogvoering over hout en bio-energie; samenwerking in de rondhoutketen om de innovatiesnelheid en efficiënt houtgebruik te bevorderen. Zie hoofdstuk 3.

Dit geheel aan acties moet worden ondersteund met nieuwe financieringsvormen en een structureel borgingsprogramma. Wij stellen daarvoor een publiek-private samenwerking voor, waarin financiering vanuit het Rijk noodzakelijk is, maar zeker niet de enige drager. Zie hoofdstuk 4.

Investeren in bos en hout levert veel economisch en maatschappelijk rendement op.