Houtskeletbouw (HSB) – Aardbevingsbestendig bouwen

Beschrijving

Doel van het project Klimaatwinst door toepassing HSB
Aardbevingsbestendig
Samenwerking Centrum Hout
NBvT, sectie VHSB
(verwacht) resultaat van het project 1) Meer woningen gebouwd in HSB
2) Meer HSB in het aardbevingsgebied
Werkwijze project
  • Door meer te bouwen in hout wordt een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland geleverd. Door hout toe te passen in plaats van traditionele zware bouwmaterialen, wordt CO2 uitstoot vermeden, resulterend in CO2 reductie. Daarnaast zorgt een gebouwschil opgebouwd uit houtskeletbouwelementen voor hoge isolatiewaarden (Rc) en dus voor optimale energieprestaties. Daardoor is de overgang naar Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) goed haalbaar. BENG is de opvolger van de EPC, een initiatief van de overheid en gebaseerd op de trias-energetica. Hout is bovendien een duurzame grondstof, zowel qua herkomst als qua recyclebaarheid. Het is uitstekend te herbruiken. Zo wordt het milieu ontzien.
  • Aardbevingsbestendig bouwen met houtskeletbouw levert veilige, solide en constructief lichte woningen op. Ervaringen van de bestaande HSB woningen in het aardbevingsgebied vertonen tot op heden geen schade. Verder onderzoek door SHR en TU Eindhoven hebben aangetoond dat HSB de oplossing is voor bouwen in het aardbevingsgebied. Door meer in HSB te bouwen, draagt bij aan klimaatdoelstellingen door CO2 vermijding (vervanging zware bouwmaterialen), besparing CO2 (isolatie waarden) en opslag CO2(gebruik hout uit duurzaam bosbeheer & herbruik).
Contactpersonen project

Website

Monique Fledderman, m. fledderman@nbvt.nl
Jan Hoekstra, j.hoekstra@nbvt.nl

www.nbvt.nl

Documenten Aardbevingsbestendig bouwen met: Houtskeletbouw
Klimaatwinst door Bouwen in hout (W/E rapport)

Projecten “Meer met hout”