Berichten

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
10 juli 2018

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.

(Zie hoofdstuk 2.3 Bomen, bos en natuur, bladzijde 18)

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Dutch Climate Accord: Forest – climate pilots in Climate Smart Forestry

Gert-Jan Nabuurs, Wageningen University & Research | 11 June 2018 2018

The Dutch Government is negotiating a Climate Accord. In running up to this Accord, the government has allocated 300 million € this year for climate measures in all sectors. 44M is allocated to agriculture and other land use. Out of this, 2M is allocated to forestry pilots in climate smart forestry
1. The ambition is to achieve the additional CO2 capture in the Dutch forest management incl . wood chain as included in the Accord with 1.5 million tons CO2/y by 2030.

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland
Vakblad Natuur Bos Landschap | februari 2017

Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research) en Jaap van den Briel (Probos)

Op 26 oktober 2016 ondertekenden premier Rutte en staatssecretaris Dijksma en twintig organisaties het Actieplan Bos en Hout tijdens de nationale Klimaattop. Nooit eerder ondertekende een Nederlandse premier een actieplan op het gebied van Bos en Hout. Wat maakt dit zo urgent? Wat is er nu anders dan in het verleden en waarom werden velen verrast door de publiciteit rond het voornemen 100.000 hectare nieuw bos aan te planten?