Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
10 juli 2018

Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018.

(Zie hoofdstuk 2.3 Bomen, bos en natuur, bladzijde 18)