Artikelen door gebca

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik

Bijdrage van de Sectortafel Landbouw en Landgebruik aan het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord 10 juli 2018 Dit werkdocument bevat de voorstellen die aan de sectortafel besproken zijn. De inhoud wordt gedragen door de partijen aan tafel. Nadere uitwerking van de voorstellen is voorzien in de tweede helft van 2018. (Zie hoofdstuk 2.3 Bomen, […]

Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout

Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout 31 oktober 2017 Ongeveer 50 stakeholders bij het Actieplan Bos en Hout kwamen op dinsdag 31 oktober 2017 naar Stal Den Eijck in De Bilt om te praten over de verdere uitvoering van dat plan. De toepasselijke naam van de locatie was toeval, de ambiance niet: bomen rondom […]

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland

Actieplan Bos en Hout, Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland Vakblad Natuur Bos Landschap | februari 2017 Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research) en Jaap van den Briel (Probos) Op 26 oktober 2016 ondertekenden premier Rutte en staatssecretaris Dijksma en twintig organisaties het Actieplan Bos en Hout tijdens de nationale […]