Bosbericht: Bosuitbreiding in Nederland. Hoe pakken we deze uitdaging aan?

Probos Bosbericht: “Bosuitbreiding in Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan?”

Nederland wil de komende tien jaar haar bosareaal met tien procent
uitbreiden. Echter, de ervaring leert dat dit geen eenvoudige opgave is. In
dit Bosbericht delen Stichting Probos en Arboribus Silva de lessen uit het
verleden en bieden handvatten die helpen de opgave te realiseren.