Zembla: Het beloofde bos

Zembla: Het beloofde bos

19 april 2021

Zembla onderzoekt wat er van de beloftes van de minister van meer bos terechtkomt.

Volkskrant: De bomen keren terug in de landbouw: ‘De voordelen zijn evident’

De bomen keren terug in de landbouw: ‘De voordelen zijn evident’

Volkskrant, 19 maart 2021

Vakblad Natuur Bos Landschap, special Bossenstrategie

Themanummer van het Vakblad Natuur Bos Landschap met artikelen over relevante onderwerpen uit de Bossenstrategie: meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos en gebruik van het bos.

Februari 2021.

Het themanummer vindt u op vakbladnbl.nl

Volkskrant: Honderd miljoen bomen erbij in Nederland? ‘Ik ben al blij als we de helft gaan halen’

Volkskrant: Honderd miljoen bomen erbij in Nederland? ‘Ik ben al blij als we de helft gaan halen’

29 januari 2021

Bosbericht: Bosuitbreiding in Nederland. Hoe pakken we deze uitdaging aan?

Probos Bosbericht: “Bosuitbreiding in Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan?”

Nederland wil de komende tien jaar haar bosareaal met tien procent
uitbreiden. Echter, de ervaring leert dat dit geen eenvoudige opgave is. In
dit Bosbericht delen Stichting Probos en Arboribus Silva de lessen uit het
verleden en bieden handvatten die helpen de opgave te realiseren.

NOS: Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin

NOS: Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin

5 juli 2020

Artikel Trouw: Er wordt meer bos gekapt, maar Europa ontbost niet

Trouw, 2 juli 2020. Er wordt meer bos gekapt, maar Europa ontbost niet.

De oppervlakte Europees bos waar hout wordt gekapt is in een jaar gegroeid met bijna 50 procent.
Toch is van een kaalslag geen sprake.

Artikel Stadszaken: Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Stadszaken, 1 juli 2020. Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Met het combineren van woningbouw en herbebossing valt veel winst te behalen, bepleiten Vincent Lokin en Harry Boeschoten. Zowel voor de gezondheid en welzijn van bewoners als de businesscase voor woningbouwontwikkeling.

Persbericht DNB & PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s

Persbericht DNB & PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s
18 juni 2020

Biodiversiteitsverlies kan de financiële sector hard raken
Biodiversiteit is niet alleen van belang voor de leefbaarheid, nu en in de toekomst, maar ook voor de economie. De Nederlandse financiële sector heeft honderden miljarden euro’s uitgeleend aan bedrijven en instellingen die in de problemen kunnen komen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Dat stellen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?  die ze 18 juni jl. publiceerden.’

De studie is te vinden op de website van PBL