Artikel Stadszaken: Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Stadszaken, 1 juli 2020. Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Met het combineren van woningbouw en herbebossing valt veel winst te behalen, bepleiten Vincent Lokin en Harry Boeschoten. Zowel voor de gezondheid en welzijn van bewoners als de businesscase voor woningbouwontwikkeling.