NOS: Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin

NOS: Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin

5 juli 2020

Houtblad: Houten nederzetting op Marker Wadden (video)

Houtblad: Houten nederzetting op Marker Wadden (video)

Op de Marker Wadden is een verzameling prefab houtskeletbouw-bouwwerken gerealiseerd. De houten huizen zijn volledig off-grid, elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen en een windmolen en water wordt uit de Markermeer gewonnen. Op 1 juli jl. is het dorpje officieel geopend. Het Houtblad interviewde architect Franz Ziegler (Ziegler|Branderhorst, Rotterdam) over deze bijzondere locatie.

Artikel Trouw: Er wordt meer bos gekapt, maar Europa ontbost niet

Trouw, 2 juli 2020. Er wordt meer bos gekapt, maar Europa ontbost niet.

De oppervlakte Europees bos waar hout wordt gekapt is in een jaar gegroeid met bijna 50 procent.
Toch is van een kaalslag geen sprake.

Artikel Stadszaken: Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Stadszaken, 1 juli 2020. Bomen in de woonwijk, goed voor bewoners én businesscase

Met het combineren van woningbouw en herbebossing valt veel winst te behalen, bepleiten Vincent Lokin en Harry Boeschoten. Zowel voor de gezondheid en welzijn van bewoners als de businesscase voor woningbouwontwikkeling.

Persbericht DNB & PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s

Persbericht DNB & PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s
18 juni 2020

Biodiversiteitsverlies kan de financiële sector hard raken
Biodiversiteit is niet alleen van belang voor de leefbaarheid, nu en in de toekomst, maar ook voor de economie. De Nederlandse financiële sector heeft honderden miljarden euro’s uitgeleend aan bedrijven en instellingen die in de problemen kunnen komen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Dat stellen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?  die ze 18 juni jl. publiceerden.’

De studie is te vinden op de website van PBL

Terugblik conferentie ‘De jaren ’20, decennium van het bos’ 23 januari 2020

Donderdag 23 januari 2020 vond in Zevenhuizen de jaarlijkse conferentie van de Coalitie Bos & Hout plaats. Vertegenwoordigers van de bos- en houtsector gingen in dialoog met beleidsmakers van provincies, gemeenten en waterschappen over de manier waarop de opgave voor bomen, bos en hout uit het Klimaatakkoord kan worden ingevuld. Het doel van deze dag was het markeren van de overstap van plannenmaken naar actie. Door te formuleren hoe we met zijn allen aan de slag gaan om de gestelde doelen ten aanzien van meer bos, meer met bos en meer met hout te bereiken. Trump en Timmermans willen miljarden bomen aan gaan planten. Wat gaan wij doen?

Lees hier de terugblik op de conferentie.

In memoriam: Jaap van den Briel

Op 14 december 2019 is Jaap van den Briel plotseling overleden. Als een van de grondleggers en huidig voorzitter van de Coalitie Bos en Hout, wist hij bos en hout op de (klimaat)agenda van diverse organisaties en overheden te krijgen. Jaap was een echte verbinder die zich onvermoeibaar inzette voor het gezamenlijk belang en daarbij zichzelf niet altijd op de eerste plek zette. Dit maakte Jaap een zeer geliefd collega, niet alleen binnen Probos (waar hij sinds 2008 werkte), maar ook bij andere organisaties. Hij was echter vooral een heel fijn en betrokken mens.

Artikel Trouw: Wonen bij de boer kan helpen bij oplossen van het stikstofprobleem

Artikel Trouw: Wonen bij de boer kan helpen bij oplossen van het stikstofprobleem

 

 

Nieuwsflits Nieuwe Oogst: Mee kijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten

Nieuwsflits  Nieuwe Oogst.nl: Meekijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten