In memoriam: Jaap van den Briel

Op 14 december 2019 is Jaap van den Briel plotseling overleden. Als een van de grondleggers en huidig voorzitter van de Coalitie Bos en Hout, wist hij bos en hout op de (klimaat)agenda van diverse organisaties en overheden te krijgen. Jaap was een echte verbinder die zich onvermoeibaar inzette voor het gezamenlijk belang en daarbij zichzelf niet altijd op de eerste plek zette. Dit maakte Jaap een zeer geliefd collega, niet alleen binnen Probos (waar hij sinds 2008 werkte), maar ook bij andere organisaties. Hij was echter vooral een heel fijn en betrokken mens.

Artikel Trouw: Wonen bij de boer kan helpen bij oplossen van het stikstofprobleem

Artikel Trouw: Wonen bij de boer kan helpen bij oplossen van het stikstofprobleem

 

 

Nieuwsflits Nieuwe Oogst: Mee kijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten

Nieuwsflits  Nieuwe Oogst.nl: Meekijken met bouw Bokashi hoop uit plantenresten

 

 

 

Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Artikel omgevingsrecht ROM 2019 – Beginselgericht in plaats van Normgericht

Wat het omgevingsbeleid van het bosbeleid kan leren

Verslag partnerbijeenkomst Coalitie Bos&Hout 8 oktober 2018

CBH Partnerbijeenkomst 8 oktober 2018 – verslag

 

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Partijen
1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: BHOS,
2. De Staatssecretaris

Climate Smart Forestry in Europe

Climate Smart Forestry in Europe

augustus 2018

Pekka Kauppi, Marc Henewinkel, Tomas Lundmark, Gert-Jan Nabuurs, Heli Peltola, Antoni Trasobares and Lauri Hetenmäki