Koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen

  • Hoge CO2-voorraden in Japanse lariks na 30 jaar nietsdoen beheer (Bosreservaat Galgenberg).

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is inzicht te krijgen in koolstofvastlegging in de bomen en de bodem van beheerde en onbeheerde bossen op leemhoudende en leemarme stuwwalgronden. Bosreservaten met douglas, beuk, Japanse lariks en grove den worden vergeleken met nabijgelegen beheerde varianten.
Partners Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit (FEM)
Contactpersoon project Sandra Clerkx, sandra.clerkx@wur.nl
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl

Projecten “Meer met bos”