Revitalisering laagproductief bos

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is het revitaliseren van 40.000 hectare laagproductieve bossen naar bossen met grote impact op klimaatmitigatie en -adaptatie.
Samenwerking De Bosgroepen zijn trekker voor het pilotproject Revitalisering Laagproductief Bos, met als partners Staatsbosbeheer, Wageningen Environmental Research (WEnR), Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Probos.
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon Gerard Koopmans (Bosgroepen)

g.koopmans@bosgroepen.nl

www.bosgroepen.nl

Projecten “Meer met bos”