Voedselbossen in Flevoland en Noord-Brabant

  • Oogst (september 2016) uit Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek

Beschrijving

Nieuws

Doel van het project Doel van dit project is onderzoek naar voedselbossen als mogelijke vorm van agroforestry.
Werkwijze project In dit project wordt in 2018 gestart met de aanplant van 30 hectare en 20 hectare voedselbos op voormalige landbouwgronden in respectievelijk Flevoland en Noord-Brabant. Onderdeel van de voorbereiding is de ontwikkeling van een bedrijfsplan en de opbouw van een netwerk van vrijwilligers, lokale ondernemers en een onderwijsinstelling. Daarnaast worden ook nulmetingen uitgevoerd als referentie voor langjarig klimaatonderzoek in voedselbossen.
Samenwerking Stichting Voedselbosbouw Nederland, Maatschap Ketelbroek, Embergy Consulting, Plantschap, De Waard Eetbaar Landschap, Bart Lensink Organisatieadvies, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Arboribus Silva
Contactpersoon project Marc Buiter, marc.buiter@ziggo.nl
Nieuws De winter van 2018/2019 is een gedenkwaardige voor de ontwikkeling van de voedselbosbouw. Met de aanplant van de geplande voedselbossen in Almere (Flevoland, 30 ha.) en Schijndel (Noord-Brabant, 20 ha.) wordt immers een stevige basis gelegd voor de professionele ontwikkeling van grootschalige voedselbossen als een perspectiefrijke vorm van natuurinclusieve voedselproductie. Perspectiefrijk, omdat voedselbossen geweldig multifunctioneel zijn en vele maatschappelijke doelen tegelijk kunnen dienen.

Het voedselbos in Almere wordt aangelegd als onderdeel van het nieuwe, openbare natuurgebied Eemvallei Zuid. In het ontwerp wordt daarom veel aandacht besteed aan natuureducatie en -recreatie. Mede dankzij de aanplant van een enorme diversiteit aan eetbare soorten krijgen de bezoekers straks een goede indruk van de veelzijdige rijkdom die een bosecosysteem ook in ons klimaat kan voortbrengen voor zowel mensen als natuur. In het voedselbos in Schijndel zal de nadruk vooral komen te liggen op de voedselproductie. Dit project krijgt meer het karakter van een proefboerderij. Het doel is om agrariërs en andere professionals uit de voedselketen te laten zien hoe je met een voedselbos niet alleen veel vitale natuur en gezond en lekker voedsel kan produceren, maar ook een goede boterham kan verdienen.
Bovendien kunnen beide voedselbossen dezelfde waardevolle ecosysteemdiensten vervullen als natuurlijke bossen. Voedselbossen zijn niet alleen goed bestand tegen weersextremen, mede dankzij hun grote waterbufferend vermogen; ze leveren ook waardevolle bijdragen aan de biodiversiteit en de CO2-reductie. Experts schatten in dat houtige polyculturen zoals voedselbossen jaarlijks gemiddeld zo’n 7 ton koolstof per hectare kunnen vastleggen in bodem en biomassa. Er is kortom veel aanleiding om de ontwikkeling van de beide voedselbossen in Almere en Schijndel – die beide vooralsnog de grootste in hun soort in Europa worden – de komende jaren nauwgezet te volgen.

Agenda www.voedselbosbouw.org

Projecten “Meer bos”