Klimaatbossen op kleigronden

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is het ontwikkelen van slimme verjongingsmethoden met grote impact op het klimaat voor 20.000 hectare kleibossen.

Daarnaast wordt ingezet op het behoud van de es als belangrijke boomsoort op kleigronden door het ontwikkelen van ziekte resistente essen. Het algemene publiek werd betrokken door boomplantdagen van Trees for All.

Samenwerking Staatsbosbeheer, Wageningen Environmental Research, Centrum Genetische Bronnen en Trees for All
Contactpersonen Harrie Hekhuis, h.hekhuis@staatsbosbeheer.nl of Hein Dielissen h.dielissen@staatsbosbeheer.nl
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl

Projecten “Meer bos”