Bossen langs infrastructuur

Beschrijving

Doel van het project
Doel van dit project is om de mogelijkheden te onderzoeken om op terreinen van Rijkswaterstaat langs infrastructuur het vastleggen van CO2 te vergroten door houtproductie voor de hogere marktsegmenten, met behoud van de andere functies van de beplanting.
Samenwerking Stichting Hout Research, Wageningen Environmental Research, Rijkswaterstaat, Staatbosbeheer, Wageningen Universiteit en H+N+S Landschapsarchitecten
Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl
Contactpersoon René Klaassen, r.klaassen@shr.nl

www.shr.nl

Projecten “Meer bos”