Testlab Nieuw bos en tiny houses

Beschrijving

Doel van het project Realisatie van meer bos in combinatie met kleinschalige passende bewoning zoals tiny houses. Dit levert voor boeren of landeigenaren een rendabele businesscase op.
Rapport Nieuw Bos en Klein Wonen (zie Kennisbank)
Samenwerking Initiatief IMI, Natuurverdubbelaars. Financiering door LNV via WUR. Tevens bijdragen van provincies, gemeenten en initiatiefnemers.
Contactpersonen Guido Enthoven, g.enthoven@imi.nu

Daan Groot, daan@natuurverdubbelaars.nl

Websites http://www.natuurverdubbelaars.nl/kleine-huisjes-veel-natuur/

https://www.imi.nu

Klimaatakkoord project Voor meer informatie over dit project: www.vbne.nl

Projecten “Meer bos”